Základné rozdelenie cien.

Do 1 h roboty40,00 €
Od 2h do 3h roboty80 € – 120 €
Od 4h do 6h roboty160 € - 240 €
Od 7h do 9h roboty280 € - 360 €
Od 10h do 14h roboty400 € - 560 €
Viac ako 14h roboty560 € (+ dohoda)