Poukazy na tetovanie

Poukaz platí presne 1 rok odo dňa zakúpenia, resp. odo dňa uskutočnenia platby.
Ak si na príklad zaplatíte tento poukaz 20.10.2021, poukaz bude platný do 20.10.2022.
Po uplynutí tohto obdobia, ak poukaz nevyužijete alebo sa nedohodneme inak, stáva sa neplatným.
Každý poukaz má svoje ID (číslo na zadnej strane), ktoré je viazané na meno príjemcu, avšak je možné ho darovať inej osobe.

Vyberte hodnotu poukazu.